Hoge Raad doet belangrijke uitspraak ten aanzien van ontslagvergoedingen.

Wet Werk en Zekerheid

Op 30 juni jl heeft de Hoge Raad, naar het zich nu laat aanzien en mede gezien de reacties in de pers een belangrijke uitspraak gedaan die nieuw inzicht oplevert over hoe de Hoge Raad tegen de billijke vergoeding in het huidig ontslagrecht aankijkt.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe ontslagrecht zoals ingevoerd met de Wet Werk en Zekerheid. Doelstelling onder meer was het terugdringen van de kosten van het ontslag voor de werkgevers. Werknemers met minimaal een contract van 24 maanden hebben recht op een transitievergoeding. Deze dient enerzijds als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken (Kamerstukken II 2013-2014, 33 318, nr 3, p.5 en 38).

Billijke vergoeding

Daarnaast is er de billijke vergoeding als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Vraag is echter in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. Immers zijn de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mede opgenomen in de transitievergoeding.

Gevolgen ontslag voor werknemer wegen mee!

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat uit de wet niet volgt dat de gevolgen van het ontslag bij het vaststellen van de billijke vergoeding geen rol mogen spelen. De Hoge Raad stelt letterlijk dat in geval van een vernietigbare opzegging de gevolgen van dat ontslag voor de werknemer niet in alle gevallen reeds volledig te zijn gecompenseerd door een transitievergoeding. Ook het nog te vorderen (ten onrechte niet ontvangen) loon kan worden meegenomen in de billijke vergoeding en tevens kan rekening worden gehouden met het inkomen dat de werknemer zou hebben genoten (tot aan het pensioen!) als de opzegging zou zijn vernietigd, waarbij ook rekening kan worden gehouden of de werknemer al een andere baan heeft en met de inkomsten die daaruit worden verkregen.
Een belangrijke uitspraak waar nog veel over gesproken en geschreven zal gaan worden!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het arbeidsrecht.

Neemt u dan contact op met Sicco van Steenwijk, advocaat arbeidsrecht bij Advocaten in de Praktijk!
Email: vansteenwijk@indepraktijk.com
Tel: 030-214 50 24


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement