Wijziging arbeidsvoorwaarden ambtenaren

Per 1 april 2013 is hoofdstuk 10d CAR-UWO aangepast. De CAR-UWO zijn zo'n beetje de CAO bepalingen voor de gemeente ambtenaren. Van belang is dat de onderhandelaars van partijen (VNG en bonden) hebben afgesproken om te investeren in een 'Van werk naar werk-aanpak' bij reorganisaties. Daartoe wordt hoofdstuk 10d van de CAR aangepast.

 
Artikel 10d:4 CAR-UWO zal worden gewijzigd waarbij in lid 1 wordt bepaald dat:

Voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:8 ontslagen wordt, treft het college een passende regeling” en lid 3: “Het college betrekt bij de vaststelling van de regeling de inhoud van de paragraaf over aanvullende uitkering bij ontslag uit dit hoofdstuk, voor zover dit redelijk en billijk is.”


In de toelichting hierop wordt gesteld:
Het college treft een passende regeling voor de ambtenaar die ontslagen wordt op grond van artikel 8:8. LOGA-partijen hebben niet willen vastleggen welke inhoud een dergelijke regeling moet krijgen. Daarvoor zijn de omstandigheden rond het ontslag te divers. Het ligt echter wel in de rede dat de inhoud, voor zover dat redelijk en billijk is, gebaseerd wordt op de rechten die gelden voor ambtenaren die op grond van artikel 8:3 of 8:6 ontslagen worden” (…) “Het ter beschikking stellen van faciliteiten (financieel of anderszins)om de re-integratie te stimuleren zal daarom vaak onderdeel uitmaken van de ontslagregeling”.

Mocht werkloosheid niet te voorkomen zijn, dan geldt de mogelijkheid om, onder gelijke
voorwaarden als voor de ambtenaren die ontslagen worden op grond van artikel 8:3 of 8:6,
afspraken te maken over een aanvulling op de WW-uitkering en een na-wettelijke uitkering na afloop van de WW-uitkering. De exacte hoogte en duur van deze uitkeringen zijn mede
afhankelijk van de overige afspraken die rond het ontslag gemaakt zijn
.”


Opvallend is echter dat de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak van 2 augustus 2012 de van “werk naar werk” aanpak van de LOGA partijen onderuit heeft gehaald door te oordelen dat een ontslag op grond van artikel 8:8 CAR/UWO in het algemeen moet leiden tot een aanspraak (garantie) op een ontslaguitkering die tenminste gelijk is aan het voor de ambtenaar geldende totaal van uitkeringen op grond van de WW en de regeling(en) inzake bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid, als ware als gevolg van het ontslag geen sprake van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24 van de WW. De Raad stelt uitdrukkelijk geen grond te zien anders te oordelen waar het gaat om de toepassing van het aan de orde zijnde en per 1 juli 2008 gewijzigde bovenwettelijke werkloosheidsstelsel van de CAR/UWO. De Raad neemt derhalve nadrukkelijk een ander standpunt in dan de regelgever heeft vastgelegd in de CAR/UWO. Kortom met de huidige aanpassing van hoofdstuk 10d CAR-UWO negeren de CAR UWO partijen deze uitspraak van de Centrale Raad in de kennelijke verwachting data de Raad in de toekomst anders zal oordelen. Maar wat als de Centrale Raad dat niet doet?

Meer weten of een vraag stellen?

Mail naar advies@hulparbeidsrecht.nl of bel 030-2313523.

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden