Hoge Raad schept duidelijkheid omtrent loonstop bij niet meewerken aan re-integratie.

Met de privatisering van de Ziektewet heeft de werkgever ook de middelen gekregen om sancties op te leggen indien een werknemer niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie. Dit is de mogelijkheid de loondoorbetaling stop te zetten. Discussie was er al enige tijd over de vraag of dit een totale loonstop moet zijn of slechts een gedeeltelijke over de uren die de werknemer weigert te werken.

Aanvankelijk was de lijn dat er slechts loon mocht worden ingehouden over de uren die de werknemer niet werkte. In oktober 2012 en in 2013 zijn er twee kantonrechters Amsterdam en Groningen die van die lijn afweken en zich op het standpunt stellen dat een algehele loonstop moet worden opgelegd. In juli 2013 laten zich twee gerechtshoven uit over de kwestie en beiden als is het Hof Amsterdam nog iets terughoudend oordelen dat een volledige loonstop op zijn plaats is.

De Kantonrechter Utrecht vroeg aan de Hoge Raad om duidelijkheid en deze is gegeven in het arrest Hoge Raad 06-06-2014,(werknemer/CSU Personeel BV). De vraag wordt door de Hoge Raad als volgt geformuleerd: "de kantonrechter wenst te vernemen of art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW meebrengt dat in de daar geschetste situatie de aanspraak op loon geheel komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer (nog) arbeidsongeschikt is."

De Hoge Raad stelt dat een volledige loonstop op zijn plaats is om de volgende vier argumenten:

1. de woorden ‘voor de tijd, gedurende welke’ in onderdeel c van artikel 7:629 lid 3 BW, maar ook in de onderdelen b en d tot en met f, kunnen daardoor alleen betrekking hebben op "de periode waarin de werknemer het betreffende gedrag vertoont";
2. het feit dat, aldus de HR, reeds uit artikel 7:627 BW voortvloeit dat geen loon is verschuldigd voor niet gewerkte uren;
3. de strekking van de loonsanctie, door de HR verwoord als ‘de werknemer te stimuleren zijn herstel en re-integratie te bevorderen’;
4. de bedoeling van de wetgever laat er volgens de HR weinig twijfel over bestaan dat de wetgever een volledige loonstop voor ogen stond;

De Hoge Raad biedt nog wel een uitweg: "indien een volledige loonstop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, mag het loon slechts gedeeltelijk worden ingehouden. De gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer is vanzelfsprekend geen situatie die daartoe aanleiding geeft.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialist: Sicco van Steenwijk
email: s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl
tel: 030-231 35 23.

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden