Rechtsongelijkheid voor werknemers met dienstverband korter dan 24 maanden?

Per 1 juli as treedt onder meer het nieuwe vergoedingssysteem (transitievergoeding) in werking. Echter werknemers die korter dan 24 maanden in dienst zijn hebben geen recht op een transitievergoeding.
De vraag is of ze wel recht op enige vergoeding hebben met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid.

Wat indien een werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd (korter dan 24 maanden) binnen 24 maanden voor ontbinding voorlegt aan de Kantonrechter om reden dat partijen niet meer met elkaar door één deur kunnen. Bij verzoek tot ontbinding door de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding kan de Kantonrechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
Werknemers die meer dan twee jaar in dienst zijn krijgen “sowieso” en transitievergoeding en kunnen daarnaast dus mogelijk nog een billijke vergoeding claimen. Maar werknemers die nog geen 24 maanden in dienst zijn?

Door twee kamerleden van de SP is een motie ingediend met de strekking deze ongelijkheid recht te zetten door de regering te verzoeken door middel van spoedwetgeving “de hoogte van de ontslagvergoeding gelijk te stellen aan de normen die in jurisprudentie en de huidige kantonrechtersformule gelden”.

Deze motie is verworpen echter de vraag is of dat heel ernstig is. De Kantonrechter kan immers een vergoeding toekennen op grond van artikel 7:671b. Welke billijke vergoeding de kantonrechter zal toekennen en hoe deze berekent gaat worden valt te bezien. Daar staat mijns inziens de toepassing van de Kantonrechtersformule niet aan in de weg.

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u gerust contact op met Sicco van Steenwijk, specialist arbeidsrecht.
Email: s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl, tel: 030-2313523


vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden