Van dienstverband naar Payrolling, opletten!

Het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft recent een uitspraak gedaan die van belang is voor werkgevers die voornemens zijn hun personeel bij een payroll bedrijf in dienst te laten treden.

Het is vaste rechtspraak dat indien een werknemer vrijwillig ontslag neemt deze werknemer slechts dan aan zijn ontslagneming kan worden gehouden wanneer er sprake is van een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring. Dat impliceert dat ook als de werknemer de overeenkomst heeft getekend, welke ten doel heeft de bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, de werkgever zich met een redelijke mate van zorgvuldigheid ervan dient te vergewissen of de werknemer de diverse consequenties van de ondertekening heeft ingezien (zie o.m. het arrest van het toenmalige Hof Leeuwarden d.d. 12 december 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BY9401).

Deze zelfde onderzoeksplicht heeft het Hof thans ook toegepast op de situatie waarin de werknemer een overeenkomst tekent die inhoudt dat zij de voorheen rechtstreeks in dienst van de werkgever verrichte werkzaamheden voortaan zal gaan verrichten als uitzendkracht in dienst van een payrollbedrijf.
Werkgevers wees derhalve extra op uw hoede indien u besluit uw personeel in dienst te laten treden bij een payroll bedrijf. Van belang daarbij is in ieder geval dat opgebouwde rechten niet vervallen en ook overige arbeidsvoorwaarden niet verslechteren.

Heeft u hierover vragen neemt u dan contact op met Sicco van Steenwijk, onze specialist arbeidsrecht.
email: s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden