Ontslagrecht eenvoudiger

Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan.

 

Eén route voor ontslag

Het kabinet is in de zomer van 2012 al akkoord gegaan met voorstellen van de toenmalige minister van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen. Toen is bepaald dat er één route komt voor het ontslaan van werknemers. Het huidige stelsel kent nog twee verschillende ontslagroutes: via het UWV of via de rechter.

 

Opzegtermijn van twee maanden wordt standaard

De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen wordt voortaan twee maanden voor iedereen. De werkgever moet het ontslag wel goed motiveren. Ook moet een hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij of zij naar de rechter stappen. De werkgever gaat de kosten dragen van de eerste periode werkloosheid van ontslagen werknemers met tijdelijke of vaste contracten, tot maximaal zes maanden. De precieze vormgeving is nog niet bekend.

 

Lagere ontslagkosten 

De extra kosten voor werkgevers worden gecompenseerd door lagere ontslagkosten. Dit motiveert werkgevers om werknemers te helpen bij het snel vinden van nieuw werk. Wel dreigt deze regel vooral voor kleine bedrijven duur uit te vallen. Zij zouden daarom een uitzonderingspositie moeten krijgen, door ze deels of geheel te ontzien van de eigen risicoperiode.

 

Transitiebudget

Werknemers krijgen vanaf 2014 bij ontslag een zogenoemd transitiebudget. Dat bestaat uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Op dit moment bepaalt de kantonrechter de ontslagvergoeding en die valt doorgaans hoger uit. Dat maakt het duur voor werkgevers om mensen met een vast contract te ontslaan en houdt doorstroming van werknemers naar ander werk tegen. Het transitiebudget komt in de plaats van de huidige ontslagvergoeding en geldt in beginsel voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

 

Meer mobiliteit oudere werknemers

Het kabinet wil werkgevers en werknemers stimuleren te investeren in scholing tijdens en na afloop van een baan om zo snel nieuw werk te vinden. De bedeoling is dat met deze hervormingen van de arbeidsmarkt de arbeidsmobiliteit van vooral ouderen toeneemt. Oudere werknemers zitten nu vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij doorstroming naar nieuw werk zekerheden, zoals een hoge ontslagvergoeding, kwijtraken. Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers beter op hun plek terechtkomen.

 

Meer weten of een vraag stellen?

Mail naar advies@hulparbeidsrecht.nl of bel 030-2313523.

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden