Nietig ontslag op staande voet in het onderwijs?

In het onderwijs geldt voor ontslag niet het BBA 1945 (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen). Een ontslagvergunning vragen bij het UWV is niet nodig.

Scholier hardhandig aangepakt

Na afloop van een schoolreisje pakt een docent een scholier die lastig is hardhandig aan door hem bij te arm te pakken en voorin de bus te plaatsen. De scholier spartelt tegen. Bij terugkomst blijkt dat de scholier blauwe plekken heeft en de docent wordt door het schoolbestuur op staande voet ontslagen. Nu is voor een ontslag op staande voet een dringende reden noodzakelijk. Als die er is dan is het ontslag geldig, is die er niet dan is het ontslag nietig op grond van het BBA 1945 omdat er geen ontslagvergunning is aangevraagd en verkregen. Echter het BBA 1945 geldt niet in het onderwijs.

Docent vecht ontslag aan

De docent vecht het ontslag aan in een kort geding en de Kantonrechter oordeelt dat het gebruikte geweld niet dusdanig buitensporig was, dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Dat betekent dus in het “normale arbeidsrecht” dat de Kantonrechter verwacht dat het ontslag op staande voet nietig wordt verklaard wegens gebrek van een ontslagvergunning. Echter in het onderwijsrecht is het BBA niet van toepassing en derhalve een ontslagvergunning niet noodzakelijk. Een niet-rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet lijdt dus niet aan vernietigbaarheid wegens het ontbreken van een ontslagvergunning van het UWV. Evenmin maakt het enkele ontbreken van de dringende reden het ontslag kennelijk onredelijk.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dan ook dat hij verwacht dat de Commissie van Beroep (BVE) die uiteindelijk over het ontslag zal oordelen het beroep van de docent tegen zijn ontslag gegrond zal verklaren en werkgever zal opdragen de beëindiging van de dienstbetrekking ongedaan te maken.
 
Hoewel derhalve een niet-rechtsgeldig geoordeeld ontslag op staande voet niet zal leiden tot een vernietigbare opzegging, moet worden aangenomen dat een niet-rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet, dat ook naar verwachting die kwalificatie van de commissie zal krijgen, door werkgever zal worden ingetrokken. Aannemelijk is dan vervolgens dat de dienstbetrekking niet door opzegging is geëindigd. Werkgever dient werknemer binnen zeven dagen na dagtekening van het vonnis weer tot het werk toe te laten en vanaf 24 juni 2014 het loon door te betalen tot de commissie van beroep heeft beslist.

Hoe wordt dit in het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015?


Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van een docent is bij CAO geregeld dat in dat geval de Beroepscommissie (BVE) de instantie is, die achteraf oordeelt over de opzegging (toetsing achteraf). Met ingang van 1 juli 2015 volgt uit de ontslaggrond tevens de ontslagroute. Wil men de arbeidsovereenkomst beëindigen dan zal men naar het UWV moeten voor toestemming, dan wel naar de Kantonrechter voor ontbinding. Er bestaat de mogelijkheid dat bij CAO een aparte onpartijdige commissie wordt ingesteld die de ontslagverzoeken gaat behandelen.. Voor ontslag wegens denominatieve redenen, dat zijn redenen die met de identiteit van de school te maken hebben, gelden dankzij een (gewijzigd) amendement van ChristenUnie en SGP aparte regels. Het aangenomen amendement regelt dat als de reden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te maken heeft met de identiteit van de school, een gang naar de rechter niet noodzakelijk is. Een voorwaarde daarbij is wel dat voor de opzegging vooraf toestemming is verleend door een onafhankelijk commissie.
 

Daarmee wordt dus ook in het onderwijs de preventieve ontslagtoets (toetsing vooraf) ingesteld

U kunt de uitspraak hier lezen.

Wilt u meer informatie over ontslag in het algemeen of in het onderwijs dan kunt u contact opnemen met mr Sicco van Steenwijk, s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cli├źnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden