Het beding in de arbeidsovereenkomst. Niet iets om te vergeten!

Er is altijd veel discussie over de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding, maar er zijn ook andere bedingen, zoals het geheimhoudingsbeding, het relatiebeding en het niet-matigingsbeding, die vaker een belangrijker rol spelen in een arbeidsovereenkomst.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitvoerige uitspraak over het relatiebeding geoordeeld dat het begrip relatie ruim moet worden uitgelegd en ook kan doelen op potentiele klanten van de werkgever.
De werkgever, een bureau in de financiële dienstverlening heeft in een arbeidsovereenkomst een relatiebeding, een geheimhoudingsbeding en voor beide bedingen een boetebeding opgenomen. De werknemer treedt uit dienst en gaat werken voor een ander bedrijf. De vraag is of een van de bedingen is geschonden. De vraag wat onder relatie moet worden verstaan dient te worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval en wat daar gangbaar is naar normaal spraakgebruik in de betreffende kring van het maatschappelijk verkeer. Zo zal na een eerste toevallige ontmoeting niet snel van een relatie gesproken kunnen worden, “maar kan het heel wel zo zijn dat ook als er nog geen zodanige gesprekken zijn gevoerd er een reële mogelijkheid bestaat dat de gevoerde gesprekken op een overeenkomst zullen uitdraaien en er niettemin al van een relatie gesproken kan worden.

Verder stond er op overtreding een niet voor matiging vatbare boete van €30.000,00. Er dient onderscheidt te worden gemaakt tussen disciplinaire boetes en boetes gesteld op overtreding van een concurrentiebeding. De boete op overtreding van het geheimhoudingsbeding is niet vergelijkbaar met de boete op overtreding van het concurrentiebeding. Dit betekent dat matiging van de boete niet kan worden uitgesloten. Dit betekent niet dat het hele beding nietig is maar alleen de uitsluiting van de matigingsbevoegdheid.

Heeft u vragen over een beding in een arbeidsovereenkomst. Neem dan contact met ons op. Het kan u een hoop ellende besparen.
email: advies@hulparbeidsrecht.nl voor een specialist arbeidsrecht of bel: 030-2313523.

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden