Aanstelling voorafgaand aan dienstverband werkt mee in de Ketenregeling.

De werknemer was als office manager gedetacheerd vanuit een ambtelijke aanstelling. Vervolgens werd aansluitend een dienstverband voor de tijd van een jaar, welke van rechtswege zou eindigen.

Kern van het onderhavige geschil is de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a lid 2 BW en of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die werkneemster met werkgever heeft gesloten door verloop van 36 maanden van rechtswege is geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kantonrechter Assen is in een uitspraak van 11 februari jl. van oordeel dat de detacheringsperiode wel meetelt voor de toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW. Zij overweegt dat de arbeidsverhouding tussen de provincie Drenthe en werkneemster voldoet aan de in artikel 7:610 BW gegeven definitie van een arbeidsovereenkomst. Het enkele feit dat die arbeidsverhouding, nadat de provincie en werkneemster het over het aangaan daarvan eens waren geworden, door middel van een aanstellingsbesluit in plaats van een arbeidscontract is geformaliseerd, rechtvaardigt niet dat werkneemster de ontslagbescherming die artikel 7:668a lid 2 BW aan werknemers beoogt te bieden ontbeert.

Een mijns inziens interessante uitspraak, waarbij ik mij afvraag of het in de omgekeerde situatie ook zal gelden. Ook het ARAR artikel 6 (lid 6) kent een vergelijkbare Ketenregeling en het komt ook voor dat nadat bijvoorbeeld een werknemer vanuit de WIA via UWV Werk is gedetacheerd bij een ambtelijke dienst na een groot aantal verlengingen van deze detacheringen een ambtelijke aanstelling voor bepaalde tijd (of met een proeftijd van maximaal twee jaar) aangeboden krijgt. Kan een ambtenaar dan eisen dat er sprake is van een ambtelijke aanstelling in vaste dienst?
Waarom niet, want ook daar kan sprake zijn van het onthouden van ontslagbescherming die nadrukkelijk is beoogd met de Ketenregeling van artikel 6 ARAR. Wel moet dan een andere rechter, bestuursrechter, dezelfde mening zijn toegedaan. Maar dat hoeft toch geen probleem te zijn nu immers ambtenarenrecht en arbeidsrecht steeds meer naar elkaar toe groeien.

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan alstublieft contact op met Sicco van Steenwijk, arbeidsrechtspecialist email: s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl
tel: 030-231 35 23.

De uitspraak van de Kantonrechter vindt u op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:746

vorige pagina


STEL EEN VRAAG

Vragen over arbeidsrecht? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulparbeidsrecht.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden